Maskinpark Wog Metall

Laserskärning1

Denna Bystronic fiberlaser 4 kW med Bytrans Extended ger oss mycket stor
kapacitet. Skärningen sker med hög hastighet och stor precision.
Magasinet där vi laddar material ger en smidig plåthantering och flexibiliteten
att kunna köra obemannat.
Vi skär järnplåt i tjocklek upp till 20 mm, rostfritt 12 mm, samt aluminium 10 mm.
Plåtformatet är 3000x1500 mm.

Skärning pågår2

Fiberlasern är en optimal maskin för vår produktion.
All järnplåt skärs upp till 3 mm helt glödskadefritt (nitrogen).

Pressline3

Här pressar vi ut olika detaljer ur plåt. Vår pressline lämpar sig ypperligt
för att köra stora serier i tillverkningen.

Rörkapning4

Vi har flera kapar av olika dimensioner. Denna automatiserade rörkap har
robotiserad borstgradning – i varje ände, in- och utvändigt.

Kantpress5

Totalt ingår tre kantpressar i vår maskinpark. Den senaste ses på bilden,
en Bystronic Xpert. Kantpressen möjliggör att bocka längder upp till tre meter.
Presskraften är 150 ton. 

Flerop6

Vår Fleroperationsmaskin Haas VF2 är en ny investering. På en och samma
maskin kan vi fräsa, borra, försänka och gänga – rör som plåt. 

Svetsrobot7

Denna Svetsrobot ABB S5 är en av två svetsrobotar i vår fabrik. Den ger oss
stor flexibilitet och kapacitet att köra större serier utan avbrott.

Svetsavdelning8

Vi har ett flertal bemannade svetsstationer. Här sker manuell svetsning vid
mindre serier, både stora och små detaljer.

Pulverlackering9

I vår egen pulverlackeringsanläggning lackar vi mängder av detaljer i
olika kulörer efter kundens önskemål. Upphängda på en slinga matas
detaljerna in i lacken. Dimensionerna på det som lackas varierar. Men
generellt klarar vi utan problem detaljer med en höjd på 1,6 m,
bredd 0,9 m och längder upp till 2 meter. 

Pack / Montering10

Som en naturlig del av att vi erbjuder hela produktionskedjan har vi även en
avdelning för montering och packning. Här monteras produkterna slutligen ihop,
kontrolleras, emballeras, packas och distribueras vidare till slutkund.